Kostenposten

Één of meerdere Kostenposten kunnen gemakkelijk verplaatst of gekopieerd worden. Dit kan:
•  binnen een object,
•  naar een andere raming of
•  naar een catalogus.

Ook kunnen er één of meerdere rijen tegelijkertijd toegevoegd of verwijderd worden. Uiteraard zonder zorgen te maken over formule fouten!

Invoegen met code

Als een kostenpost voorzien is van een code, kan deze kostenpost opnieuw gebruikt worden binnen de raming. Door de betreffende code in te voeren wordt de kostenpost opgehaald. Wordt de eenheidsprijs aangepast, dan worden van alle kostenposten met dezelfde code de eenheidsprijs gewijzigd en de raming wordt opnieuw doorgerekend.

Bij grote ramingen met meerdere objectbladen is het handig om eerst het prijzenboek samen te stellen met kostenposten. Het vullen van de objectbladen met kostenposten kan dan eenvoudig door middel van de codes.

Objectbladen

Objecten kunnen op ieder moment toegevoegd, verwijderd of gekopieerd worden. Ook kan een object uitgezet worden.