ProBic

Eenvoudig posten
kopiëren, toevoegen
of verwijderen

ProBic

ProBic is een programma voor ramingen volgens de SSK-systematiek. SSK is is een landelijk geaccepteerd ramingsformaat, ontwikkeld door de CROW. Met ProBic voldoet u aan alle eisen die de CROW stelt aan SSK-ramingen en heeft u alle gemakken van een professioneel ramingspakket. In tegenstelling tot andere oplossingen is ProBic geen Excelmodel met macro’s, maar een professioneel rekenprogramma. Groot voordeel is dat u er direct mee aan de slag kunt. En dat zonder zorgen over formulefouten, inflexibele kolommen of onkopieerbare kostenposten.

Structuur SSK-raming

Objectenstructuur

De raming kan opgebouwd worden uit diverse objecten. Voor elk object is een tabblad beschikbaar. Naast de objecten zijn er ook tabbladen voor Project Onvoorzien (PO), een Prijzenboek, Colofon en de Uitgangspunten. In het tabblad Project Onvoorzien kunnen de projectrisico’s opgenomen worden. Bij het uitprinten van deze risico’s wordt de officiële benaming ‘Object-overstijgende risico’s’ vermeld. De projectgegevens kunnen opgenomen worden in het Colofon en een toelichting op de raming kan beschreven worden in het blad Uitgangspunten.

Prijzenboek

Alle kostenposten die in de objectbladen voorkomen, worden opgenomen in het prijzenboek. Hiemee heeft u een overzicht op de toegepaste kostenposten. Het is ook mogelijk om eerst het prijzenboek te vullen en hiermee de objecten te voorzien van kostenposten.

Subobjecten

Objecten kunnen voorzien worden van één of meerdere subobjecten. Daarbij kunnen de subobjecten ook weer voorzien worden van subobjecten. Hiermee kan de objectenboom van een project overgenomen worden in de raming.

Genoeg van formulefouten en onkopieerbare kostenposten? Probeer Probic uit!

U bepaalt zelf welke
objecten en kolommen
zichtbaar zijn

Overzicht SSK-raming

Objecten

De objecten vult u alleen met de onderdelen die u nodig heeft. Zijn alleen Bouwkosten en Engineeringskosten relevant, dan voegt u alleen die in het object. Mocht later de onderdelen ‘Overige bijkomende kosten’ of Vastgoedkosten’ toch nodig zijn, kunt u die alsnog toevoegen.

Kolommen

De kolommen kunnen op elk moment getoond of verborgen worden. Is de BTW of de spreiding niet van belang, dan kunt u ze gewoon uitzetten. Zo heeft u geen last van de overbodige kolommen en houdt u overzicht op uw raming.

Varianten

U kunt objecten aan en uit zetten, zodat verschillende varianten in één raming gemaakt kunnen worden. Daarbij kunnen de varianten opgeslagen worden in een varianten register. Hiermee kan makkelijk geschakeld worden tussen verschillende varianten.

Deelnemers/financiers

Als een raming opgesteld wordt voor meerdere partijen, bijvoorbeeld interne afdelingen of opdrachtgevers, kan de raming uitgebreid worden met extra kolommen. In deze kolommen kan het aandeel van de deelnemer opgegeven worden. Ook is het mogelijk om per deelnemer een eigen BTW percentage op te nemen, bijvoorbeeld voor een gemeente 0% en een waterschap 21%.

Samenvatting

Over de samenvatting hoeft u zich geen zorgen te maken. ProBic past automatisch de samenvatting aan en voegt de extra kolommen toe. Bij het uitprinten heeft u de keuze om bij de objectbladen en de samenvatting deze kolommen wel of niet te printen.

Geen formulefouten of verkeerde invoer

Zorgen maken over formulefouten is niet nodig. De formules worden door ProBic buiten het zicht van de gebruiker samengesteld. Formulefouten door het kopiëren of verwijderen van regels behoort tot het verleden! En cellen die niet aangepast mogen worden, worden geblokkeerd en grijs gekleurd. Ook dat bevordert goed overzicht.

Gebruiksvriendelijk

Kostenposten

U kunt heel gemakkelijk één of meerdere kostenposten verplaatsen of kopiëren. Dit kan:

 • binnen een object
 • naar een andere raming, of
 • naar een Catalogus

Ook kunt u tegelijkertijd één of meerdere rijen toevoegen of verwijderen. Zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over formulefouten!

Catalogus

Een Catalogus is een bestand waaruit u kostenposten kunt overzetten om een raming op te bouwen. Door middel van kopiëren en plakken kunt u de geselecteerde posten in de raming toevoegen. Andersom kan ook: de kostenposten vanuit de raming naar de Catalogus kopiëren.

Recept

Met een sjabloon kunt u diverse kostenposten met elkaar combineren tot een recept. De combinatie van posten kunt u in één keer toevoegen in een raming. Dit scheelt tijd en voorkomt dat er posten worden vergeten.

Onderbouwen

U kunt de kostenposten voorzien van een onderbouwing, net als bij een raming. Natuurlijk is het dan wel zo gemakkelijk om de tarieven uit de Catalogus te gebruiken voor de onderbouwing. Dat kan bij ProBic. En wilt u tarieven van de ene post naar de andere post kopiëren of plakken? Ook dat is in ProBic geen probleem!

Objecten

U kunt op ieder moment objecten(tabbladen) kopiëren, toevoegen en verwijderen. Een object kan ook worden uitgezet, waarna het niet actief is en dus niet meegerekend wordt in de raming. Op elk gewenst moment kunt u het object weer aanzetten.

RAW-bestekken en -begrotingen

Met ProBic kunt u ook RAW-bestekken inlezen om die verder te calculeren. Net als een ander calculatieprogramma kunt u de begroting en inschrijfstaat uitprinten conform de eisen van de RAW-systematiek.

Monte Carlo simulatie
zonder dure plug-in of
externe service

Probabilistische raming

Probabilistisch ramen

Het opstellen van een probabilistische raming is met ProBic eenvoudig. De kolommen waarin de spreiding opgegeven moet worden, worden met één muisklik geactiveerd. De bandbreedtes kunnen in de cellen opgegeven worden, dit kan als percentage of als getal/bedrag. Waar de bandbreedte niet van toepassing is, zijn de cellen geblokkeerd. Mocht er een bandbreedte vergeten zijn, volgt er een waarschuwing. Door deze beveiliging kunt u erop vertrouwen dat de simulatie in orde is.

Monte Carlo simulatie

Met ProBic kunt u op eenvoudige wijze een Monte Carlo simulatie uitvoeren. Hiervoor is geen specialistische kennis van statistiek, een dure plug-in of een externe service nodig. De risico’s die bijvoorbeeld zijn geïnventariseerd bij een risicosessie kunt u in de raming opnemen. Na de simulatie worden de risico’s en onzekerheden binnen de raming in een grafiek getoond.

Details voor de professionals

ProBic voert in één keer twee simulaties van 10.000 trekkingen uit, namelijk de afhankelijke en de onafhankelijke. De afhankelijke simulatie wordt gebruikt voor het berekenen van:

• De gemiddelde waarde;
• De standaardafwijking;
• De bandbreedte.

Bij bandbreedte worden de uitkomsten toonbaar gemaakt in een histogram.

De hoeveelheden zijn onderling volledig afhankelijk gecorreleerd, dit geldt ook voor de eenheidsprijzen. Van de bijzondere gebeurtenissen (waaronder object- en project onvoorzien) zijn de hoeveelheden en eenheidsprijzen volledig onafhankelijk gecorreleerd.

De onafhankelijke simulatie wordt gebruikt voor het berekenen van de gevoeligheidsanalyse. De uitkomsten hiervan worden inzichtelijk gemaakt in een tornado-diagram. Van de hoeveelheden, de eenheidsprijzen en bijzondere gebeurtenissen zijn de hoeveelheden en de eenheidsprijzen volledig onafhankelijk gecorreleerd.

Met ProBic kunt u zowel deterministisch als probabilistisch ramen!

Downloaden

Zelf uitproberen

Overtuig u zelf en probeer ProBic geheel vrijblijvend uit. Download ProBic van onze website en vraag om een tijdelijke licentie. U ontvangt deze per e-mail. Vervolgens kunt u twee weken lang gebruik maken van alle functionaliteiten van ProBic.

Let op:

• U krijgt éénmalig de kans om ProBic uit te proberen.
• U kunt ProBic alleen testen op uw lokale harde schijf of op een USB-stick
• ProBic werkt alleen onder Windows
• De demo-licentie werkt alleen op de computer waarop u de code activeert

Download eerst de handleiding (PDF) en zet deze open, zodat u de instructies kunt lezen tijdens de installatie.

ProBic downloaden

Hier kunt u de laatste versie van ProBic downloaden. Voor het gebruik heeft u een licentie nodig.

Problemen met de download?

Bij problemen bij de download, bel 06 242 33 991. Of stuur een e-mail naar info@calpa.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Laatste wijzigingen

Hieronder vind u de laatste wijzigingen die in ProBic zijn doorgevoerd, mede naar aanleiding van feedback van onze klanten en samenwerkpartner Nimas BV:

 • 10-1-2019: versie 3.0.26 Kleine verbeteringen
 • 10-1-2018: Versie 2.6.08 Kleine verbeteringen
 • 19-7-2017: Versie 2.6.07 Kleine verbeteringen
 • 21-6-2017: Versie 2.6.06 Diverse verbeteringen
 • 15-5-2017: Versie 2.6.04 Diverse verbeteringen waaronder fout in toevoegen regels bij subobjecten, doorrekenen van subobjecten icm met vrije formules, kleuren van van cellen (spreidingen).
 • 6-4-2017: Versie 2.6.03 Verbetering doorrekenen na tabkopie
 • 28-3-2017: Versie 2.6.02 Kleine verbetering knippen plakken van tarieven van onderbouwing catalogus naar onderbouwing raming.
 • 23-3-2017: Versie 2.6.01 Kleine wijziging voor gebruikers met-USB licentie
 • 20-3-2017: Versie 2.6

Zo heeft u inzicht in onze updates!

Demo filmpjes

In deze video laten wij zien wat de basisfuncties van ProBic zijn voor het opstellen van een SSK-raming:

 • Objecten aanmaken
 • Kostenposten aanmaken
 • Deelnemers aanmaken + overzicht kostenverdeling
 • Kostenposten kopiëren/plakken, aanpassen etc.
 • Objecten kopiëren/plakken, aanpassen etc.
 • Kolommen/posten verplaatsen, aan/uit zetten etc.
 • Tarieven invoeren (al dan niet uit Catalogus)
 • Monte Carlo simulatie

Toon video>>

Pluspunten!

Geen Excelbestand!

In tegenstelling tot veel andere rekenprogramma’s is ProBic geen veredeld Excelbestand, maar een professioneel ramingsprogramma.

Probabilistisch

Met ProBic kunt u zowel probabilistisch als deterministich ramen. Ook het uitvoeren van een Monte Carlo simulatie was nog nooit zo gemakkelijk.

Hosted service

Voor Probic-klanten bieden wij hosted service. ProBic draait dan op onze eigen server, die aan alle ISO27001-eisen voldoet en op alle veiligheidstesten een A tot A+ scoort. Snel, veilig en betrouwbaar.

Geen formulefouten

De formules worden buiten het zicht van de gebruiker samengesteld, aldus behoren formulefouten door het kopiëren of verwijderen van regels tot het verleden!

Gemaakt door deskundigen

Onze rekenprogramma’s zijn ontwikkeld door ervaren kostenexperts die er zelf mee werken en dus weten wat nodig en handig is.

Automatische updates

Met onze hosted service bent u verzekerd van automatische updates. Geen zorgen meer of u wel met de nieuwste, best beveiligde versie werkt.

Flexibel en overzichtelijk

Gemakkelijk kostenposten kopiëren, toevoegen en verwijderen, en kolommen of objecten aan/uit zetten. U bepaalt wat u wel of niet ziet!

Onderbouwen

U kunt de kostenposten voorzien van een onderbouwing, net als bij een raming.

Goede beveiliging en backup

U kunt uw bestanden opslaan in de cloud op onze server. Wel zo handig en veilig dankzij goede versleuteling en dagelijkse backup.