De kostenposten zijn te onderbouwen zoals een calculatie programma. De tarieven uit de catalogus kunnen gebruikt worden voor de onderbouwing.