Ramingen en risico's vakkundig berekend!

Simuleren volgens de SKK CROW publicatie 137

Met ProBic kan op een eenvoudige wijze een Monte Carlo simulatie uitgevoerd worden. Hiervoor is geen specialistische kennis van statistiek, een dure plug-in of een externe service nodig.

De risico’s die bijvoorbeeld zijn geïnventariseerd bij een risicosessie kunnen in de raming opgenomen worden. Na een simulatie worden de risico’s en de onzekerheden binnen de raming in een grafiek getoond.

Eenvoudig gebruik

Het opstellen van een probabilistische raming is met ProBic eenvoudig. De kolommen waarin de spreiding opgegeven moet worden, worden met één muisklik geactiveerd. De bandbreedtes kunnen in de cellen opgegeven worden, dit kan als percentage of als getal/bedrag. Waar de bandbreedte niet van toepassing is, zijn de cellen geblokkeerd. Mocht er een bandbreedte vergeten zijn, volgt er een waarschuwing. Hierdoor kan erop vertrouwd worden dat de simulatie in orde is.

Invoegen met code

Als een kostenpost voorzien is van een code, kan deze kostenpost opnieuw gebruikt worden binnen de raming. Door de betreffende code in te voeren wordt de kostenpost opgehaald. Wordt de eenheidsprijs aangepast, dan worden van alle kostenposten met dezelfde code de eenheidsprijs gewijzigd en de raming wordt opnieuw doorgerekend.

Bij grote ramingen met meerdere objectbladen is het handig om eerst het prijzenboek samen te stellen met kostenposten. Het vullen van de objectbladen met kostenposten kan dan eenvoudig door middel van de codes.