Objectbladen

De raming kan opgebouwd worden uit diverse objecten. Voor elk object is een tabblad beschikbaar. Naast de objecten zijn er ook tabbladen aanwezig voor Project Onvoorzien (PO), een prijzenboek, colofon en de uitgangspunten.

In het tabblad Project Onvoorzien kunnen de projectrisico’s opgenomen worden. Bij het uitprinten van deze risico’s wordt de officiële benaming “Object overstijgende risico’s” vermeld.

De projectgegevens kunnen opgenomen worden in het colofon en een toelichting op de raming kan beschreven worden in het blad “Uitgangspunten”.

Prijzenboek

Alle kostenposten die in de objectbladen voorkomen, worden opgenomen in het prijzenboek. Hiemee heeft u een overzicht op de toegepaste kostenposten. Het is ook mogelijk om eerst het prijzenboek te vullen en hiermee de objecten te voorzien van kostenposten.

Subobjecten

Objecten kunnen voorzien worden van één of meerdere subobjecten. Daarbij kunnen de subobjecten ook weer voorzien worden van subobjecten. Hiermee kan de objectenboom van een project overgenomen worden in de raming.